ROTATIONSFRÄSAR

Rockwheel rotationsfräsar är orginalet


Det finns många bra anledningar att använda en Rockwheel rotationsfräs:

  • Producera 3 gånger så snabbt än med en hydraulhammare se exempel här
  • Producera en extremt noggrann profil vid utgrävning och tunnelarbete eller vid ytbehandling.
  • Återanvänd det fint kornade utgrävda materialet för återfyllning.
  • Mindre vibrationer minskar trötthet och utmattning när man arbetar.
  • Minska risken för skador på och runt platsen
  • Använd rotationsfräsar i ljudkänsliga zoner, eftersom de är relativt tysta att använda.
Precisionsfräs en kanal

Stubbfräs
Stålverk
Precisionsrivning
Under vatten, inga problem!
Även hårda fakta och siffror kan vara imponerande se själv!!

Övriga skärande verktyg

Rockwheel TC20 och TC 30 De specifika verktygen för användning i smala diken

Precisionsverktyg för rörledningsarbeten.
lämplig för smala diken
För användning med grävmaskiner med en vikt på 15-40 ton
Effekt: 70 kW alt. 110 kW