HARTL SCREENER – SORTERINGSSKOPOR

HARTL SCREENER (SORTERINGSSKOPOR)

THE ULTIMATE SCREENING MACHINE

HARTL Sorteringsskopors kompakta och stabila struktur säkerställer en pålitlig siktkapacitet med låga driftskostnader. Denna maskin gör att material kan klassificeras och separeras mer exakt. De utbytbara galleren möjliggör siktning i olika, varierande storlekar. Raderna kan användas för förfiltrering (före krossning) och för slutgiltiga klassificeringsändamål. Dessa produkter används för att arbeta med natursten, för återvinning och inom jordbruket. Vi är stolta över att alla våra material och komponenter är av högsta kvalitet. Med sin ergonomiska form och innovativa design kännetecknar HARTL SCREENERs moderna look hela Hartl-sortimentet.