DEMOLERINGSVERKTYG

Roterande pulveriserare FH

Den roterande pulveriseraren är konstruerad för att ta itu med de primära och sekundära rivningsfaserna i en exakt och snabb takt. CMB erbjuder ett komplett utbud av 7 modeller för grävmaskiner från 8 till 70 ton. Utrustningen är utrustad med en extremt stabil ram. Cylindern är helt skyddad mot oavsiktliga slag och är dimensionerad för att garantera en hög åtdragningskraft. Hastighetsventilen återanvändar oljan under urladdning, vilket ökar hastigheten på käftens stängning. alla tänder är utbytbara. Kontakta oss för ett komplett program av Demoleringsverktyg.

Roterande pulveriserare TYP FH
Fast pulveriserare TYP FF

Den fasta hydrauliska pulveriseraren är lämplig för sekundär rivningsfas. Dess speciella krokform gör den extremt mångsidig för användning på marken, vilket gör att rivning av väggar och vertikala betongstrukturer av medelhöjd, beläggning och plattor med den därmed följande separeringen av armeringsjärn i betong kan ske. CMB tillverkar ett sortiment av sex modeller för grävmaskiner med arbetsvikt från 5 till 52 ton.

Fast pulveriserare FF