Dammbekämpning

Spraystream är en dammbekämpningskanon som producerar en dimma av mikrodroppar för dammkontroll i öppna eller slutna områden. Principen består i att koncentrera mikrodropparna med de luftburna partiklarna, vilket får dem att fälla ut (lufttvätt).

Spraystream-tekniken styr damm som genereras i krossanläggningar, rivningsarbeten, materialförvaring eller omlastning av bulkvaror, eller vid sprutning inom jordbruk och trädgårdsodling, på ett miljövänligt och effektivt sätt. Den kan användas både för dammkontroll inomhus och utomhus.

Den aerodynamiskt formade turbinen med vindkorrigering består av kompositmaterial som är fastsatt på en galvaniserad konstruktion. Denna enhet kan fästas på alla konstruktioner med lämplig adapter. Den vertikala vinkeln är manuellt inställbar från -35 till + 35 °. Enheten har en munstycksring av rostfritt stål.

De faktorer som bestämmer valet av maskin är:

In- eller utomhusområde
fältstorleken
dammproblemet
typ av aktivitet

Nedkylning av en het festivalpublik! Bara fantasin sätter gränser för vad man kan använda Spraystream till!!